สนทนา

แนะนำ

สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนเมืองปาย
ออกอากาศจากสตูดิโอ ไดม่อนเดอปายซิตี้ เลขที่ 143 หมู่ 8
ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
มีรูปแบบรายการเป็นแนวสาระบันเทิง
มีรายการเพลงและนักจัดรายการตลอดทั้งวัน
และเป็นวิทยุชุมชนเพื่อคนเมืองปายอย่างแท้จริง
โดยให้บริการข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในรายการ
และมีกิจกรรมต่างๆให้คนฟังได้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์
หรือติดต่อโฆษณาได้ที่หมายเลข 053 699 458
E-Mail : napai.9104@gmail.com
เพลงทุกเพลงที่ใช้เปิดในสถานี
เป็นการเปิดเพื่อความบันเทิงในรูปแบบสถานี
โดยเป็นการเปิดเพื่อแนะนำผลงานเพลง
ของศิลปินทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นที่รู้จัก
ทางสถานียินดีร่วมมือเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับศิลปินทุกค่ายเพลง
ซึ่งทางศิลปินหรือค่ายเพลงสามารถส่งรายละเอียด
ที่ต้องการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มายังทางสถานีได้
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ